Daha Mutlu Olamam Testo

Testo Daha Mutlu Olamam

Güne kahveyle baþladým Aðzým kuru zihnim açýk Beyaz camda görüntüler Hepsi o kadar dürüst ki Hayatýmdan çok memnunum Aþk bitti aþk aptallýktý Bir de sigarayý býraksam Kimse tutamaz beni artýk Küçük þeyler sevindirir ruhumu Hayal bile edemezdim ben bunu Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam Yaðmurlu bir akþamüstü Radyo açýk, köprüdeydim Derken bir anda farkettim Baþka bir hayat yok ki Durdum sustum gülümsedim Gözümü açtým ben deðiþtim Kýzdýnýz, siz haklýydýnýz Artik size gerek yok Küçük þeyler sevindirir ruhumu Hayal bile edemezdim ben bunu Daha mutlu olamam Daha mutlu olamam (bu akþam)