Durma öyle Testo

Testo Durma öyle

durmadan sürer gider oyun kalbin dursa bile çarpıp çıksa bile bir çocuk -hayallerin- gidiyor binmiş bir sandala sonra başka bir uyuma dönüyor her şey insan kaybettiğini buluyor sil baştan gözyaşım, tuzum içindeki nefse baktı eşyalarını topladı başka bir yerde kavuşmalı çok uzakta değil açıkta buluşmalı başka bir uyuma dönüyor her şey insan kaybettiğini buluyor durma öyle ah, durma öyle