Gül Kendine Testo

Testo Gül Kendine

Biter mi sandýn tüm dertlerin Hemen ödenmez büyük borçlar Hayata tersten baktýðýnda Bitip tükenmek çok kolay Aslýnda bütün resim güzeldir Sadece hatýrlaman gerek Gül kendine Bak ne kadar güzelsin Gül kendine Dünya kadar güzelsin Aslýnda dünya sensin Her þey açýk, her þey kolay Zor zamanlar geldiðinde Hep kaybedersin gerçeði Sana imkansýz görünse de Bütün çözümler ellerinde Aslýnda bütün resim güzeldir Kendini hatýrlaman gerek Biter mi sandýn dertlerin Yenilmesen hiç büyümezdin