Pis Testo

Testo Pis

Hepimiz hepinize dokunduk Korkunç kokular çýktý üstümüzden Elimize yüzümüze bulaþtý hepsi Deliler gibi saklandýk hem de güçsüz kalýp yaþlandýk Hem de tertemiz bulandýk pisliðe Niye? Sonsuz acýlara boðulduk Öldük iþte en sonunda Ne yazýk boþ kalan hiçbir yer yok Elimiz elinize dokundu Gözler silindi yüzlerden Ne yazýk ki farkeden bir þey yok Niye? Onlara kýzmayýn Onlar farkýnda deðil