Sessizlik Testo

Testo Sessizlik

Sessizlik sakinleþin çocuklar, sakinliðe ihtiyaç var sessizleþin çocuklar, sessizliðe ihtiyaç var sokakta yangýn var, umutsuz suratlar bulutlar köþe bucak saklanmýþ sise boðulmuþuz kömürden sinmiþ insanlar, bekleþip duruyorlar reklamlar, panolar, dükkkanlar, insanlar dökülüyor yapraklar, sessiz düþüyorlar umutlanmaz suratlar, köpekler bile sinmiþ sinmiþ insanlar, bekleþip duruyorlar reklamlar, panolar, dükkanlar, insanlar bana bir kutu sevgi al, bir kutu umut ve neþe al alabilir misin, ne duruyorsun? sakinleþin çocuklar, sakinliðe ihtiyaç var sessizleþin çocuklar, sakinleþin insanlar