Sevda Cicegi Testo

Testo Sevda Cicegi

Sessiz sedasýz açardýn gecelerde Kimse bilemez göremez kuytularda Sonsuz ve dipsiz sevdalarda duygularda Sakin kimsesiz ve sahipsiz uykularýmda Þimdi artýk seni koklar yalnýzlýðým Seni arar seni sorar sevda çiçeðim