Una Cria Testo

Testo Una Cria

Sta sera lu vogliu d'amore / U versu chì mi nasce in pettu / È ingranda sta sera lu fiore
Chì sà da quand'hè ch'eo n'aspettu

Cun ellu ma quant'eo vurria / Rinchede li cori una cria / Rinchede li cori una cria

Sta sera lu facciu più bellu / U cantu chì m'apre la gola / È s'apre sta sera un purtellu
A notte ùn ti lescia più sola

Cun ellu ma quant'eo vurria / Fà luce li ghjorni una cria / Fà luce li ghjorni una cria
Sta sera s'impanna di goia / A voce chì ti vole fà festa / Chì vene sin'à in casa toia
È ad ogni core s'aresta

Cun ella ma quant'eo vurria / Imbellisce le stonde una cria / Imbellisce le stonde una cria

-------------------------------------

Un PeuCe soir je veux qu'il soit d'amour / Le poème qui éclot en mon coeur / Avec lui comme je voudrais
Faire encore briller les jours / Faire encore briller les jours / Ne serait-ce qu'un peu
Ne serait-ce qu'à peine

Ce soir je le ferai plus beau / Le chant qui vient à ma gorge / Avec lui comme je voudrais
Réchauffer encore ton coeur / Réchauffer encore ton coeur / Ne serait-ce qu'un peu
Ne serait-ce qu'à peine

Ce soir s'habille de joie / La voix qui veut lui faire fête / Avec elle, comme je voudrais
Embellir encore les instants / Embellir encore les instants / Ne serait-ce qu'un peu
Ne serait-ce qu'à peine / ...