Djevojka Je Zelen Bor Sadial Testo

Testo Djevojka Je Zelen Bor Sadial

Djevojka je zelen bor sadila bor sadila, boru govorila Rasti, rasti, moj zeleni bore da se penjem tebi u vrhove Da ja vidim Ravno i Konavle da ja vidim dubrovcane mlade Da ja vidim sto moj dragi radi da li pije ili drugu ljubi Ako pije nek se ne napije ako ljubi nek se ne zaljubi