Rastanak Testo

Testo Rastanak

Jos se sjecam, nedjelja je bila jedno srce kucalo je tise vidio sam, majku kako place i sa lica svoje suze brise Tog sam jutra izvadio vodu odnio je ridjanu da pije bistru, hladnu, vodu sa bunara al' je ridjan okusio nije Ref. Shvatio sam umire mi dado zato place moja majka stara zato ridjan okusio nije bistru vodu s nasega bunara Tihim glasom sapnuo mi dado da ga dignem da jos vidi sora da jos vidi nebo sokadije pa da ode gdje se ici mora Salio sam, zasto ridjan nece da ga hranim, da ga vodom pojim plakao sam zajedno sa jutrom kao da se novog dana bojim