Nun Può Vivere Accussì Testo

  • Home
  • >
  • N
  • >
  • Nancy
  • >
  • Il Cuore Nella Musica (2009)
  • >
  • Nun Può Vivere Accussì

Testo Nun Può Vivere Accussì

N:'aier sera tu nun si asciuto e na semmana ca nun staie scennenn a copp
ma che succiess te si lassat,manc a telefn ta fatt na chiammat,ma comm è strano..
G:sta rind o liett ca freve forte,na cumpagna ma chiammat e me la ritt
comm me manc facess e tutt pe ij a parlà co pat e pe trasì ind a casa..p semp 'nziem
N:ma che staie ricenn nunn a saie a verità
G:comm staie nervosa che succiess che vuò dì..
RIT.
N:e bugiard lass a stà sul male sap fa l agg vist rind a machin cu nato a se vasà,
G:nunn 'è over nunn o fa nun ce crer nun parlà song tropp nnammurat e nun o voglio mai penzà,
N:lei nn ti ama sul serio si scinne stasera ta port a vrè,
G:iamm f'ambress to giur ma si 'a vec cu nato putess murì
N:nun può vivere accussì damm 'o nummer a chiamm ij,
nun t mettr paura si sta storia pò frnì,
G:ma che faie nunn a chiammà si rimane po nun ven comm facc a voglj bene
e nun putess chiu campà,si me lass e se ne va
N:te voglio bene tu me si frate jà nun f'accussì te staie accrenn,
G:forse hai ragione tu so nu uaglione si c'agg rato o core senza ce pensà,comme me manc...
N:noo,basta nun parlamm sul male te può fa,
G:ra rimane a vita nova voglio accumincià..
RIT.
N:e bugiard lass a stà sul male sap fa l agg vist rind a machin cu nato a se vasà,
G:nunn 'è over nunn o fa nun ce crer nun parlà song tropp nnammurat e nun o voglio mai penzà,
N:lei nn ti ama sul serio si scinne stasera ta port a vrè,
G:iamm f'ambress to giur ma si 'a vec cu nato putess murì..
N:nun può vivere accussì damm 'o nummer a chiamm ij,
nun t mettr paura si sta storia pò frnì,
G:ma che faie nunn a chiammà si rimane po nun ven comm facc a voglj bene e nun putess chiu campà,
si me lass e se ne va..
N:nun può vivere accussì damm 'o nummer a chiamm ij,nun t mettr paura si sta storia pò frnì,
G:ma che faie nunn a chiammà si rimane po nun ven comm facc a voglj bene e nun putess chiu campà,
si me lass e se ne va..