Historyja Majho Žyccia Testo

  • Home
  • >
  • N
  • >
  • NAVI
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Historyja Majho Žyccia

Testo Historyja Majho Žyccia

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

Hey! Hey!

Kol’ki dzyon, kol’ki spatkannyaw
Novyia vobrazy i harady

Sherah padzei, nas pakidaye
U sertsy trymayem
Idzem dalei

Historia mayho zhytstsya
Budze svyatsits’ yashche yarchei

U nashai kryvi sontsa zaygraye
Usya pryhazhosts’ tvaikh vachei

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!
Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

Hey! Hey!

Dze bydzesh ty – ya adshukayu
Yarkia momanty znoidzem khutchey

Sennyashni dzen’, stane pachatkam
Novykh zhadannyaw, lepshykh idei

Historia mayho zhytstsya
Budze svyatsits’ yashche yarchei

U nashai kryvi sontsa zaygraye
Usya pryhazhosts’ tvaikh vachei

Hey! Hey!
Hay-yay-yay-a-ho!

(Repeat)