Italiella Testo

Testo Italiella

O Italiella,o Italià.
'Mmiez''e cosce d'a frescura
llà se ferma 'o nainanà,
'a bannera 'e tre culure mò ce ha dato 'a libbertà...
O Italiella,o Italià.
T'he fatto la vunnella talià,
te l'è fatta de tre culure,
e nuje simmo rimaste annure
comme ce ha fatto mamma,
scauze annure e muorte 'e famma.
O Italiella,o Italià.
'A mugliera 'e Garibaldi
vend 'a 'nzogna e accatt''o lardo,
'a mugliera e Carlo Alberto
tene sempe 'a cascia aperta,
'a mugliera 'e Napulione
sape fà 'nu cuppulone,
'a mugliera 'e Manuele
vasa 'o pesce 'e san Rafele.
O Italiella,o Italià.
T'he fatto la carrozza talià,
t'he l'è fatta bella mia
'nzuoccolo 'nzuoccolo pe' la via,
pe' la via te la purtammo,
e nuie da sotto la carriammo.
O Italiella,o Italià.
'Mmiez''e cosce d'a frescura
là se ferma 'o nainanà,
'a bannera 'e tre culure mò ce ha dato 'a libbertà...
'A mugliera 'e Garibaldi
vend 'a 'nzogna e accatt''o lardo,
'a mugliera 'e Napulione
sape fà nu cuppulone,
e s''o ffà matin'e sera,
e le pror''a tabacchera...
O Italiella,o Italià.
T'he fatto lu stivale talià,
te l'he fatto bello e pronto
'ncoppa ce stà Turino ca conta
'ncoppa Turino conta
e nuie simmo lu tacco 'e ponta.
O Italiella,o Italià.
'A mugliera e Carlo Alberto
tene sempe 'a cascia aperta,
'Mmiez''e cosce d'a frescura
là se ferma 'o nainanà,
'a bannera 'e tre culure mò ce ha dato 'a libbertà...
O Italiella,o Italià.
T'he fatto la pettenessa talià,
te l'he fatta cu li turnese
ca pigliaieno 'a 'stu paese,
pò ce dettero pe' surpresa
la muneta cartaginesa...
O Italiella,o Italià.
'Mmiez''e cosce d'a frescura
là se ferma 'o nainanà,
'a bannera 'e tre culure mò ce ha dato 'a libbertà...
'A mugliera 'e Garibaldi
vend 'a 'nzogna e accatt''o lardo,
'a mugliera e Carlo Alberto
tene sempe 'a cascia aperta,
'a mugliera 'e Napulione
sape fà 'nu cuppulone,
e s''o ffà matin'e sera,
e le pror''a tabacchera...
O Italiella,o Italià.
T'he fatto lu cursetto talià,
te l'he fatto cu la credenza
'stu cursetto de Firenze,
Firenze è capitale
e Turino se n'have a male.
O Italiella,o Italià.
'A mugliera 'e Ferdinando
s'ha cuseva 'na mutanda,
'a mugliera 'e re Vittorio
fà 'nu pireto e scioglie 'a gloria......
'A mugliera e Carlo Alberto
tene sempe 'a cascia aperta,
'A mugliera 'e Garibaldi
vend 'a 'nzogna e accatt''o lardo,
O Italiella,o Italià.
Te vuò fà nu cappiello talià,
lu cappiello bene mio t'è venuto 'stu vulìo,
lu vuò levà' a lu Papa
e già te lu sì miso 'ncapa.
O Italiella,o Italià.
'A mugliera e Carlo Alberto
tene sempe 'a cascia aperta,
'a mugliera 'e Manuele
vasa 'o pesce 'e san Rafele.
'A mugliera 'e Ferdinando
s'ha cuseva 'na mutanda,
'a mugliera 'e re Vittorio
fà 'nu pireto e scioglie 'a gloria.....
O Italiella,o Italià.
T'he fatto li cazette talià,
te l'he fatte de seta 'ngrese
e nuie avimmo fatto li spese,
pavammo nuie da sotto
e Manuele se ne fotte.
O Italiella,o Italià.
T'he fatto la vunnella talià,
t'he fatto la carrozza talià,
t'he fatto lu stivale talià,
t'he fatto la pettenessa talià,
t'he fatto lu cursetto talià,
t'he fatto lu cappiello talià,
t'he fatto li cazette talià,
t'he fatto la bannera talià,
la bannera de tre culure,
e nuje simmo rimaste annure
comme ce ha fatto mamma,
scauze annure e muorte 'e famma.
O Italiella,o Italià.........