Tarantella Del Gargano Testo

Testo Tarantella Del Gargano

Sta donnì,accomme j'eia fà p' amà 'sta donni?
Ah de rose ce l'eja fà nu bellu giardini,
'ndorne pe 'ndorni l'eja annammurari,
di preta preziosi e ori fini,
ammezzi 'nce l'eja cavà 'na brava funtani,
j'eja fà corri l'acqua surgentivi,
'ncoppa ce lu metto n'auciello a cantari.
Cantavi e repusavi bella dicevi:
e pi vui so' addivintati n'auciello,
pi farimi 'nu suonno accanto a voi bella madonna.
Me l'ha fatto 'nnammurà la cammenatura e lu parla',
si bella tu nun ce jve 'nnammura' nun me facive,
ah uei lì uei llà.
Ah pi 'nciuè 'sta 'ncagnata che vuò da me,
mammeta lu sape e lo vò dicere pure a me.