Nadia Testo

Testo Nadia

Teeee Heee Hee Hee Heeah Hooo
Nadia ardi ardi mustdaee
Nadia ardi ardi mustadee
Nadia mustadee
Couty couty couderedy coo
Couty couty armustadee
Couty couty ar mustar
Couty couty ar mustarde ha

Hidie Hidie Hidiee Couderiee
Hioou Wahaay (x6)

[Instrumental]