Siripada Testo

Testo Siripada

Rae yaame siithale
Siripaade mii dhume
Apa sama bathi gii gaya
Vandinata yamu Muni Siripaa

Gatha sodhaa piruwata andhala
Sumana Saman devi sihi karalaa
Hadha bathiyen karunaa karala
Lang vemu Muni Siripa wethata
Rae yaame siithale ...

Ira saevaya ballalaa
Avata siriya penilaa
Sama devi pihiten ha balayen
Vandinemu apa Muni Siripaa

Rae yaame siithale ...

Samanalayange
Samanala thatu athare
Samanala kandhe
Samatama saamayave

Rae yaame siithale ...

Sadhu sadhu sadhu
Handa pathire yaalu
Muni Siripaa apa me vaendha
Sadhu sadhu sadhu