Yaarian Koolon Sikh Kurie Testo

Testo Yaarian Koolon Sikh Kurie

al ari komi sater, al aqui komi saler tera tuya yaarian koolon sikh kurie, ewar sil ho yaarian koolon sikh kurie!