Fält Av Stenar Testo

Testo Fält Av Stenar

Orörligt står, hålla vårt blod som vittnen av tidernas vördnad
Blickar så stelt, arvingars kamp i tystnadens hägrande strider
Förtäljande ort, om sagor med kraft av åldern de manar nu åter
Nalkas igen, karghetens liv som kommer för alltid att frysa

Följ med oss, till fält av stenar
Strid med oss, så rötterna växer
Följ med oss, till fält av stenar
Strid med oss, med eviga runor
Över ett land mot stormar och regn
Vi flyttar mot människors boning
Känner ej skräck av lågornas törst
Värmen av eldar, vår längtan är hävd