Lurgee Testo

Testo Lurgee

I feel better,
I feel better now you've gone

I got better,
I got better, I got strong

I feel better,
I feel better, now there's nothing wrong

I got better,
I got better, I got strong

Tell me something,
Tell me something I don't know

Tell me one thing,
Tell me one thing, let it go

I got something,
I got something heaven knows

I got something,
I got something I don't know