Gençliðin Gözyaþý Testo

Testo Gençliðin Gözyaþý

Ben her sabah gözlerimYaþlý yaþlý uyanýyorumÇaresiz savaþýyorumAnýlarýmla sorularlaDostlarým içimde sankiKurt misali beni yiyorlarYavaþ yavaþ parça parçaGörüyorumki ölüyorumBenim þu kalbim benim þu gönlümSeni mi sevdi sana mý güvendiBenim þu aklým þaþtý kaldýSana mý kandý sana mý inandýÇok düþündüm çok üzüldümPiþman oldum kader dedimDün sabah seni af ettimÝnsanoðlu yaþam dedim