Sen Ve Ben Testo

Testo Sen Ve Ben

Boyun eðme üzülme karþýmda Bu senin karakterin yazýklar olsun sana Yine dilerim yolunda umutlar Kedersiz bir sevgin mutlu gönlün olsun Damla damla yaþlar Birleþir içinde o anýlar Ellerin baþýnda Kalbin parça parça Piþman olursun Biz, biz ikimiiz Ah neler neler yaþadýk beraber Su, su sevgimiz Bir yazda esen rüzgar gibi geçti Sen ve ben Savaþtým bu sevgimiz için Günden güne inan bana bir an yorulmadan Dememiþler boþuna her þey geçer Kocaman bir sevgi bak geldi de geçti Okunan dualar Kurulan rüyalar, hayaller Kabul olsun kabul Topraktan yaratýlan Þu insanoðluna Biz, biz ikimiiz Ah neler neler yaþadýk beraber Su, su sevgimiz Bir yazda esen rüzgar gibi geçti Sen ve ben