La Tarantella Del Serpente Testo

Testo La Tarantella Del Serpente

Dicunu li vecchi de paese
che se taji un serpe llà 'nnu mezzu,
quillu, mica more ma renasce
più cattivu de la peste,
più 'gnorante de unu che lavora in un ufficiu pubblicu
e più furbu de nà vorbe e d'un fainu missi 'nsieme,
te ssé recorda e ssé tt'encontra
poi di pure che ppe tte é arrivata
in quillu momentu l'ora tea.
Stete sempre all'erta
quannu annate p'à campagna
perchè s'ensinua in ogni buciu
a covà l'odio versu l'omini
e quannu scappa fori
ce tè l'occhi come a brace,
è tuttu niru come a pece
e se llù chiami pé nome se 'ncazza veramente
e te perseguiterà pé sempre,
finu a che nun diventi mattu de capoccia
'nsieme a tutti quanti i parenti tei.

Tant'è viru che qunn'unu é tantu stranu,
oppure é d'animu cattivu cò a 'gnoranza che s'uncolla,
ce sta usanza, là ppé parti mei, de chiede a li cristiani
se per casu un giorno da monelli j'esse mica, tante vote, moccecatu u“Regu”.

Oddio! L'ho numinatu, mò che mme succederà?
Lu nome seu nun toccherebbe pronunciallu mai.
Mò spero, solamente, che la sorte sia clemente.
Nnù frattempu cantemo e ballemoce senza pensacce à tarantella,
à tarantella dù serpente.