Jericho Testo

Testo Jericho

Ségnè men mwen vini, vini nan pie'w
Mwen vini pou'm loué ou Séniè
Map louwé'w jouk muray la tombé

Ségnè men, mwen vini ak tout tristès 
Men'm vini pou'm loué ou Séniè
Map louwé'w jouk muray la tombé

Ségnè men, mwen vini, nan tout éprèv  (mwen)
Men'm vini pou'm loué ou Séniè
Map louwé'w jouk muray la tombé

Ségnè men, mwen vini ak tout fado'm yo
Men'm vini pou'm loué ou Séniè
Map louwé'w jouk muray la tombé

Bon Dié ou gen tout pouvwa
Nan sièl la é sou la tè a
Jézi ou sé sèl éspwa'm
Viré jé'w gadèm, tan pri oh bon Dié 

Tan pri pasé  bo koté'm
Aji pou mwen pendan map louwé'w
Mwen pa pralé enkèn lot koté
Krazé miray yo pou mwen

Jericho Men tan ou rivé
Jericho enyen pap rété
Jericho men ten ou rivé
Bon Dié va krazé miray yo

Miray la krazé  (x7)
Tout miray yo krazé