Summer Rain Testo

Testo Summer Rain

Ame
Tsuzuki no
Konna hi wa
Odorimashou
Sekai kara
Hanarete
Zutto, sotto

Ooh, kikan ni
Okuremashou
Kobondatte
Tsutsumimashou
Omoide o
Sotto, zutto

Oh, can you tell me why
You know the way you make me feel
So tell me your right
To have your time.
My heart is beating to the gentle samba of the summer.

Ame
Tsuzuki no
Konna hi wa
Odorimashou
Futari dake
Kikan ni
Okuremashou
Kobondatte
Tsutsumimashou
Omoide o
Sotto, zutto

Oh, can you tell me why
You know the way you make me feel
So tell me your right
To have your time
My heart is beating to the gentle samba of the summer

Ame
Tsuzuki no
Konna hi wa
Odorimashou
Futari dake
Kikan ni
Okuremashou
Kobondatte
Tsutsumimashou
Omoide o
Sotto, zutto
Sotto, zutto