Fasslo Ssaife Testo

Testo Fasslo Ssaife

chamsson ssataate oua l jaou jamilon hada l yaoume
oua farachaton kade kalate hada fasslo ssaife
oua rafikati kolna haya li nozhati hayaa
ma ajmala hadi rihlati haya ya asshabe

refrain:
chamsson ssataate oua ljaou jamilon hada l yaoume
oua farachaton kade kalate hada fasslo ssaife
oua rafikati kolna haya li nozhati hayaa
ma ajmala hadi rihlati haya ya asshabe!! hey!
fariha chajarou oua hamassa nahrou
ssaha tairo hala l aghssaane
hada l bahro jamilo laouni
zorkatoho tohyi l insaane!! (foi 2)

he he he he hey
oua halidon min nassamatii hawain
haba halaina
annsana hara ssaifi
lahibna oua tassalaina (foi 2)

fariha chajarou oua hamassa nahrou
ssaha tairo hala l aghssaane
hada l bahro jamilo laouni
zorkatoho tohyi l insaane!!

chamsson ssataate oua l jaou jamilon hada l yaoume
oua farachaton kade kalate hada fasslo ssaife
oua rafikati kolna haya li nozhati hayaa
ma ajmala hadi rihlati haya ya asshabe (foi2)