3ainaya Bethebak Testo

Testo 3ainaya Bethebak

[refrain...]
3einaya bethebak wa albi biyhebak whodni biydomak da yabaa éh ma3aya wahichni ba3id bétéwhachni habibi tab oli dayab a ééh (2)
ya3ni éh lama kalamek koulou yab a bsirak ya3ni éh lama baa3ayach mach chayef ghér sortak law w souték ya habibi ma yantaach ila ismi (2)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah

[refrain...]

ya3ni éh koul ma arouh makan bachoufak ganbi ya3ni éh hobak wakhidni albi wrohi w3aali law wa3omri mala i nafsi ila wénta fhodni (2)
walbi byhébak

ya3ni éh koul ma aarouh makan bachoufak ganbi ya3ni éh hobak wakhidni albi wrohi w3aali law wa3omri mala i nafsi ila wénta fhodni