Ode To Oi Testo

  • Home
  • >
  • T
  • >
  • TJR
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Ode To Oi

Testo Ode To Oi

Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi
Oi Oi Oi Oi Oi Oi
Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi
Oi Oi Oi Oi Oi Oi

Stop messin' with my head!

Oi Oi Oi
Oi Oi Oi
Oi Oi Oi
Oi Oi Oi

Dey got da fucker!

Oi