Die!!! (Giñ Psie) Testo

  • Home
  • >
  • V
  • >
  • Vader
  • >
  • The Art Of War - EP (2005)
  • >
  • Die!!! (Giñ Psie)

Testo Die!!! (Giñ Psie)

Skórzani ludzie, zakuci w stal
Na plecach czujesz ich wzrok - dziki wzrok
W ciszy nocy ³añcuchów zgrzyt
Dziki krzyk rozrywa mrok

Nadchodzi krwawej rzezi dzieñ
Wiêc piê¦æ stalow¡ wznie¦
Lito¦ci nie miej w sercu swym
Ty niesiesz gwa³t i ¦mieræ
Ty niesiesz strach i ¦mieræ

Stalowe ostrze twojego miecza
Tysi¡ce g³ów kruszy i tnie
Niewinna krew,tysi¡ce cia³
Twój okrzyk ¦mierci grzmi:
Giñ psie !!!!

Nadchodzi krwawej rzezi dzieñ
Wiêc piê¦æ stalow¡ wznie¦
Lito¦ci nie miej w sercu swym
Ty niesiesz gwa³t i ¦mieræ
Ty niesiesz smieræ !!!

Nadchodzi krwawej rzezi dzieñ...

Upiorny grymas na twojej twarzy
Szyderczy u¦miech i bia³e k³y
Opêtany,dziki jak zwierz
Zdzierasz gard³o do krwi
Okrzyk twój w piekle grzmi !!!!
Giñ psie !!! Giñ psie !!!
Giñ psie !!! Giñ psie !!!