Tu Si Na Cosa Grande Testo

Testo Tu Si Na Cosa Grande

Tu si 'na cosa grande per me
'na cosa ca me fa 'nnamurà
'na cosa ca si tu guarda a me
Me me moro accusì
Guardanno a te

Vurria sape' 'na cosa da tè
Pecchè cuanno te guardo accusì
Si pure tu te siente morì
Nun m'o dice
E nun me fai capì, ma pecchè

A dille 'na vota sola
Si pura tu stai tremmanna
Dimmi ca me vuò bene
Comm'io, comm'io,
Comm'io voglio bene a te

Tu si 'na cosa grande per me
'na cosa ca tu stessa non saie
'na cosa ca nun aggio avuto maie
'nu bene accusì, accusì grande

A dille 'na vota sola
Si pura tu stai tremmanna
Dimmi ca me vuò bene
Comm'io, comm'io,
Comm'io voglio bene a te

Tu si 'na cosa grande per me
'na cosa ca tu stessa non saie
'na cosa ca nun aggio avuto maie
'nu bene accusì, accusì grande

Accusì grande,
Accusì grande