Przyjdź Jasieńku Testo

Testo Przyjdź Jasieńku

Przyjdz jasieńku przyjdz wieczorem
Przyjdz jasieńku przyjdz wieczorem
Będzie kumora łotworem
Będzie kumora łotworem

A jak przyjdziesz tonie pukoj
A jak przyjdziesz to nie pukoj
Podkuweckami nie brzenkoj
Podkuweckami nie brzenkoj
Bo tam stary lezy w cisy
Bo tam stary lezy w cisy
Jak kto przyjdzie to usłysy
Jak kto przyjdzie to usłysy

Zaro staro usłysała
Zaro staro usłysała
Na starego zawołała
Na starego zawołała

Wstawoj stary mój ty boze
Wstawoj stary mój ty boze
Bo u kasi ktoś w kumoze
Bo u kasi ktoś w kumoze

Zanim stary z łózka skoczył
Zanim stary z łózka skoczył
Jasio ścisnął i wyskoczył
Jasio ścisnął i wyskoczył