Lachlom Testo

Testo Lachlom

רציתי כנפיים
אל האופק בינתיים
רציתי לגשת
מעבר לקשת

תני לו לחלום
בנאדם
הוא צריך לחלום
תני לו לנשום
בנאדם
מבקש לנשום

יש לי עצב
ובא לי פתאום להפליג על המים
יש לי קסם
ובא לי פתאום להמריא לשמים
יש לי זמן
להביט ולחלום
על היום
על שלשום
ועל מחרתיים

רציתי לגעת
באושר שלנו
רציתי לדעת
מאיפה באנו

תן לה לצחוק
בנאדם
היא צריכה לצחוק
תן לה לראות
את לבך
הוא רוצה לחיות