Danger Days Testo

Testo Danger Days

Lightning thunder
Perfect storm
Please take me under

Lightning thunder
Where are you
And light my wonder

Lightning thunder
Perfect storm
Please take me under

Lightning thunder
Where are you
And light my wonder

You'll see what a fuck is it

You'll see what a fuck is it

Yellow Motherfucking Claw