Osvojio Bi Sve Testo

Testo Osvojio Bi Sve

Hej, sa svih strana, svih meridijana Ruskinje, Turkinje svijetom kru?e, ?vedjanke, Vranjanke da se dru?e. Hej, ljeti i zimi, hej, po svakoj kimi, Sremice, Njemice svijetom kru?e, Spiæanke, Rimljanke da se dru?e. A ja osvojio bi sve i ljubio do zore. A ja osvojio bi sve dok ne umrem.