Stanica Podlugovi Testo

Testo Stanica Podlugovi

Zima je bila sa puno snijega, cek`o sam za Travnik vezu. Stresla je snijeg sa plave kose, cekajuci voz za Brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema, da kao onda, strese snijeg sa svoje kose. I ja ne mogu, sve i da hocu, zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu, danju, nocu, kroz podlugove, kroz podlugove...