Banta Testo

Testo Banta

Amici, ecco i finalisti
Kalle ma lemine wara ti Kalle ma lemine wara Kalle ma khirsse wara Mamadou banta Mamadou banta Mamadou banta Kalle ma lemine wara Ti Kalle ma lemine wara Kalle ma khirsse waraa Kalle ma lemine wara Ti Kalle ma lemine wara Kalle ma khrisse waraa Simakha tigninda Ding ding seba Ama lemine wara ama khirsse wara Kimakha tigninda Ding ding seba Kalle ma lemine waraaaaa