Kiyé Testo

Testo Kiyé

Justin Bieber: esce il 28 agosto il nuovo singolo "What Do You Mean?"
Kiye muna Mansa kolle Mansa ooo Kiye muna Kiye muuna Mansa koole Mansa ooo Kiye muunaa aa Ki iiiii Kiye muna aaaa Mansa ken ti Ken gna khore Mansa ooo Kiye muna Kiye muna Mansa koo Mansa wowo Kiye eeeee Kiiye haaaa Kiye muna Kiiiyeeeeeeeee Kiye muna aaaa Mansa kee tiii yoooo Kiye e muuna a Kiye muna aaaa Mansa kee tiii yoooo Kiye e muuna aaaa si Kiye e muna Mansa keeti yooo Kiyee muna a si iii