Wasso Testo

Testo Wasso

Ed Sheeran presenterà gli MTV EMA 2015 a Milano
no guimmi to djeol sareee wouro wailabeeee wouro tanirabe wouro nguendyakobe leydi biram hammeeee ha yo minde mi danii ko mbasorimi