Renaissance Testo

Testo Renaissance

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]