Divorzia Testo

Testo Divorzia

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
IE PE TTE SO SEMB SECOND A CHILLU LLA
VENG SEMB DOPP A CHI NU FIGL A DAT A TE
TE POZZ VEDE SULTAND QUANN
CHELL SCINN PE IJE A FATICÁ
TU P MME SI A VIT MURESS SENZ E TE
NUN DORM CCHIU A NOTT
PECCHE NUN DUORM CU MME
TE POZZ SENTI SUL
SULTAND SI U VONN E NOTT A FATICA


RIT: DIVORZI MIETTET VICIN A ME
TE VOGL CHE FACISS PE T'AVE
DIVORZI ME VOGL SPUSÁ CU TTE
PE SEMB TU IA VIVER CU MME
FUIMMENCENN NZIEME RINDA A STA CITTA
ADDO CIAMMA NASCUNNERE PE CE VASÁ
ADDO SUL PROBLEM CI SANN CRIA
NUN CI FANN CAMBÁ
DIVORZI MIETTET VICIN A ME
PE SEMB RINDO O COR RIEST TU

IJ PE TTE SO SEMB N'AMANT E NIENT CCHIU
NA STORIA SBAGLIATA CA NU JIURN ADDA FIRNI
NISCIUN ADDA SAPI CA DOPP E CHILL TU TI PIERD MBRACCI A ME