M'ere 'nnammurate Testo

Testo M'ere 'nnammurate

Adele: nel 2016 tour in Italia
CHELLA STORI É FERNUT MAMMA NUN TE PREOCCUPÁ
E NUN CHIUDER A PORT DU CORE NUN ME NE CACCIÁ
PENZA A QUANN DICEV CA I TE VA STA SENTI
E CHELLU PACCHER CA TU VEDEV E VOLT NU NO SAPIV CAPI
SBATTEV A PORT E TURNAV OGNI SER SEMB CCHIU TARD
TU M'ASPETTAV SCITAT MAMMÁ
SENZA TE STANCÁ

M'ERE NAMMURAT
E NA FEMMENA SBAGLIAT
BELL E PROVOCANT ZOCCOL E BUSCIARD
ER GIA SPUSAT E CON ME ER FIDANZAT
MA É STATO SESSO SUL RINDO LIETT
LEI MI DICEVA TI AMO TE VOGLI
E ME PAREV SINCER CU MME
E I MUREV D'AMMORE MUREV
PE STA FEMMENA SBAGLIAT

SO TURNAT STASER MAMMÁ PE ME FÁ PERDUNÁ
E SI I AGGIU SBAGLIAT INDU COR STIV SEMB CU MME
M'ANNASCUNNEV A VOT QUANN SCENNEV PE TE UARDÁ
E TE VENEV APPIRS INDU SUPERMERCAT
SENZA MAI FARM VEDE
E STO PREGANN CU STI LACRIM INDÁ L'UOCCHIE
E SO SINCER
SI TU CRID ANCOR A DIO CHESTA VOLT
NUN ME NE CACCIÁ

M'ER NNAMMURAT E NA FEMMENA SBAGLIATA
BELL E PROVOCANT ZOCCOL E BUSCIARD
ER GIA SPUSAT E CUMME ER FIDANZAT
MA É STATO SESSO SUL RINDU LIETT
LEI MI DICEV TI AMO TE VOGLI
E ME PAREV SINCER CU MME
E I MUREV D'AMMOR MUREV
PE STA FEMMENA SBAGLIAT

LEI MI DICEVA TI AMO TE VOGLI
E ME PAREV SINCER CU MME
E I MUREV D'AMMOR MUREV
PE STA FEMMENA SBAGLIAT