Flat Testo

Testo Flat

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]