Meet The Angel Testo

Testo Meet The Angel

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]