The Old Farm 1939 Testo

Testo The Old Farm 1939

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]