The Whammer Strikes Out Testo

Testo The Whammer Strikes Out

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]