Savage Frenzy Testo

Testo Savage Frenzy

Adele: nel 2016 tour in Italia
(To You) A Frenzied Gangrel