Bath Testo

  • Home
  • >
  • B
  • >
  • Bjork
  • >
  • Drawing Restraint 9 (2005)
  • >
  • Bath

Testo Bath

alt sem ma lae duu, ....awaaa,
Oll Birtan alt sem a lae duu...
awaaa, (esk skii)
anerwa..(oll birtan)
meh haen....(haaa wa ) alt sem alae duuu

rolaraa an waaaa!!...
meh aen hayyy...(birtan) e aaawww weay
ahh, kinleof a man..
kiff rrrolerf fa
meh haen
que bean
kevineof man
histim mayy
auknan (....kan)
sarsen leof pin ....lalika

saaaa...
kevinleofa a
histemah

an fagan flaa
lo man duuuuuuuu......
an fagan haen
lo man duuuuuuu.............

kinda kindu
an fagan haen lo man duuuuuuuuu....
awknan (mephagan kelofe)
aww sem sosa ahhh....
auk du cree........

stand du

an fagan fill lo man duuuuuuu...
ahhh..,ahhhhhh...ahhhhh........ahhhhhh............

(kenda, alt du kend)


(thanks to Martin for this lyric)