Storm Testo

  • Home
  • >
  • B
  • >
  • Bjork
  • >
  • Drawing Restraint 9 (2005)
  • >
  • Storm

Testo Storm

Scolanscolan
Scolanscolan
Scolanscolan
Scolanscolan
Scolanscolan
Scanscanscan
Sksksksksksk
Skskskskksksks
Brrbrbrbbbrbrehheee
I'm Gibberish
Over
A tear
Eran tibble err
Your charms
Are aleeeyha
I'm sane
Ohrwaaa
Ohwaa waa waa
Wa wa wa wawawawa
Ideedeedoo yehaaa
Unsenononah
Ya can't tell la le ha
Ya can't tell la leeee
Aheeeeee
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Howwwooooooooeeeeeee
Geeeeeeeheeheeeeeeee
Amweee, eeee, eeee
Eeee, eeeeeee
Howwwwwwweeeeeeeeeee
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Heeeeheeeeeeeeeeeeee
Owwooooeeeeioioeeeee
Ah, how
I'm a carten
After you kneel on me
A soul in sahkahhh
Fanta
Air
I'm coming frawww
Ohtuuuuekeah
Into a key yahhh
Handeeeeeeey
Seeeeeooheeeee
I'm gibberish
After you
Can't sit on me there
Howweeeeeeeee
Howweeeeeeeeeeeeeeee
(Badoop, badoop
badoop, badoop)
Howweeeeeeeeeeee
Howweeeeeeeeeeee
(Badoop, badoop
badoop, badoop)
Howweeeeeeeeee
Weeeeeeeeeeeee
(Badoop, badoop
badoop, badoop)
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Eeeeeeeeeeeeeeeeee
Eeeeeeeeeeeeeeeeee
(Badoop, badoop
badoop, badoop)
Owah, owah, owah
Owah, owah
Ow, ow, ow
Owowowowowowowahhhh