Murder Testo

Testo Murder

Se te stai fermu nu te lassanu mai
Dem would love fi see wi fail
Ehy mister officer nah tek mi to di jail
Finche’ nu ccappa a nui la sai stamu bueni cussi’
Mister officer fuck yuh drug test
Early morning yuh ah come fi mek an arrest
Ehy mister officer mi fuck yuh drug test
Ehy mister officer famme lu drug test

(Biggie Bash)
Four o’clock when di first glock ah buss
Information pon di phone , police ah rise di 44
Nuff green green paper watch dem pride ah sell out
Yuh waan fi corrupt di pickney put dem snitch pon di block
Officer yuh nah fi tek mi likkle bredda to di station
Why yuh terrorize di ghetto youths dem hussle fi di paper
Mister officer wi kyaan tek nuh more intimidation
Your legal murderation

(Rit.)
IT’S A LEGAL MURDER
POLITICAL MURDER
IT’S A LEGAL MURDER
CORRUPTION MURDER

(Paya)
Iutame chimica
Specifica, qualifica
Spiegame comu ete ca nu se modifica mai sta politica
Perde tiempu assai sai cinca se litiga
tie ieni quai
italia de pedofili cu la tunica
ca tenenu cchiu diritti de mie ca fumu e fazzu musica
ulia defriscu picca picca
ca quandu te bba curchi lu suennu mancu te pigghia
ulia defriscu picca picca
attentu tie vagnone a ci le cose annu alla ricchia

(Rit.)

(Biggie Bash)
arrest mister Biggie
possession of sensi
dem waan lock mi inna jail wid mi bredrin an sistren
yuh think i am a criminal
yuh hate it ah get too physical
my brain is overload while di road ah get critical
how dem kyaan move so cold an careless everyday?
police dem ah laugh an smile an di youths dem still afraid
how dem kyaan move so cold an careless everyday?
police dem ah laugh an smile an di youths dem still afraid

(Rit.)

(Paya)
cce chiangi tie ca campi ca nu sai comu te tenenu
te dannu lu mangiare e poi de nanzi te lu lleanu
te proibiscenu tuttu senza mancu cu te chiedenu
e per interesse sempre sutta se ne enenu
cce chiangi tie ca mueri ca nu sai a ddu te precanu
nu te lassanu stare l'anima ole tte lleanu
paura ed omerta' ete quiddrhu ca te creanu
iddrhi olenu de cchiu, de cchiui de lu potere
perce'quiddrhu ca nu sai e' sfruttatu de ci lu sape
lu mundu gira de nu versu e nu te dice mai nienti
lu spiertu sape sempre cce bole
e' prontu te scrafazza e mai cu se dole