Nuh Sacciu Testo

Testo Nuh Sacciu

(Paya)

Fila, fila lu ciucciu; mena, mena fatia!
Nu facivi cussine se lu ciucciu capia
ignorante de natura, ce buei ne sapia
ca schiavu dentava de ci cchiu capu tenia?
E nui comu lu ciucciu, mena, mena fatia!
Tocca dau mangiare all'autri de na cosa mia
pe cuntu de li patruni ba facimu la spia
la gente è morta o è bia?

(rit.)
La verità è ca ni la facimu sutta
e nel frattempo nc'è ci capisce e ci ni sfrutta
- dicu iou - nu tuertu, no, nu se scerra,
finchè no restu muertu an terra!
La verità è ca nu se la fannu sutta,
anzi ne approfittano ca la gente s'ha rutta
- nu sacciu iou - ci è potente, no, nu se scerra
finchè nu resta muertu an terra!

Mena fausu, na strada pe na crisi isterica
me sfogu cu na metrica, face l'ostetrica, esse na dedica
a ci gira cu na capu malefica ca tene
tu me giudicai de nanzi cu face la predica.
Ete ca no (?)
se blocca pe n'attimu lu battitu cardiacu
cu la raggia ca tene, nu maniacu, famme calmare
quannu resti sulu nu sai comu ha continuare!
Nu cristianu mutu saggiu me decia:
"sai la contraddizione de na brutta malatia?
Pensa se la vita toa era tutta na buscia
arrivi comu a mie senza nienti", me decia!
Intra l'ambizione tie, sai ce nc'ete?
Nc'ete nu pete ca scrafazza n'auru pete
unu, doi o quanti nci n'ete
senza l'auru a ce serve nu pete?
Famme bitere ca nu sensu nc'ete
nu te scerrare mai te ci te ole bene
famme bitere ca nu sensu nc'ete
quannu ncigni la lotta la paura ce b'ete?

(rit.)

Damu curpa alla mafia quannu nci curpa lu statu
ceddhri dice nienti se no b'ete interrogatu
ceddhri ca nu bausa materiale a nu drogatu
e de piccinnu te mparanu:
fanne l'educatu, bravu vagnone,
ca poi, no, nu sinti tie, moi secuta stu gru
secutamu a quai sta lirica bona, no sacciu, bu
dimme se te identifica, fore de capu mo
sulu se te purifica.
Nci stannu giurni ca dici "ulia scappu de quai"
osce la gente ausa na bandiera,
poi la difende e la rinnega crai!
Nci stannu giurni ca dici "ulia scappu de quai"
puru ca cangiu postu
le cose ca sacciu, sicuru, nu me le scerru mai!

A ci nu se arrende mai,
a ci tene la costanza cu bae annanzi
puru ca li impedimenti su tanti,
a ci nu ne capisce nienti,
a ci ne capisce tantu,
a ci nu bole nienti,
a ci ole tuttu quantu,
a ci se crite santu,
a ci sape ca nienti è francu,
pe ci comu a mie se sente stancu,
era buenu caminavamu fiancu a fiancu!

(rit.)