'A Finestra Testo

Testo 'A Finestra

Sugnu sempri alla finestra e viru genti ca furria pà strada
Genti bedda, laria, allegra, mutriusa e siddiata
Genti arripudduta cu li gigghia isati e a vucca stritta
?Turi ho vogghia di quaccosa, un passabocca, un lemonsoda?
Iddu ci arrispunni: ?Giusi, quannu ti chiamavi Giuseppina,
eri licca pà broscia cà granita?
?Turi tu n'ha fattu strada e ora che sei grosso imprenditori
t'ha 'nsignari a classi 'ntò parrari?

Sugnu sempre alla finestra e viru genti spacinnata,
sduvacata 'nte panchini di la piazza, stuta e adduma a sigaretta,
gente ca s'ancontra e dici ?ciao? cu na taliata,
genti ca s'allasca, genti ca s'abbrazza e poi si vasa,
genti ca sa fa stringennu a cinghia, si strapazza e non si pinna,
annunca st'autru 'nvernu non si canta missa,
genti ca sa fa 'lliccannu a sadda,
ma ci fa truvari a tavula cunsata a cu cumanna

Chi ci aviti di taliari, 'un aviti autru a cui pinsari
almeno un pocu di chiffari
?Itavinni a travagghiari? vannia 'n vecchiu indispettitu,
?avemu u picciu arreri o vitru?.
Jù ci dicu ?m'ha scusari, chista è la me casa e staju unni mi pare.

La domenica mattina dagli altoparlanti della chiesa
a vuci 'i Patri Coppola n'antrona i casi, trasi dintra l'ossa
?piccaturi rinunciati a ddi piccati di la carni
quannu u riavulu s'affaccia rafforzatevi a mutanna?.
Quannu attagghiu di la chiesa si posteggia un machinone
scinni Saro Branchia detto Re Leone
Patri Coppola balbetta e ammogghia l'omelia cu tri paroli
picchì sua Maestà s'ha fari a comunioni

Chi ci aviti di taliari, 'un aviti autru a cui pinsari
almeno un pocu di chiffari
?Itavinni un pocu a mari?, vannia un vecchiu tintu
?accussì janca mi pariti 'n spiddu?
Jù ci dicu ?m'ha scusari,
ma picchì hati a stari ccà sutta a me casa pà 'nsultari?.

Sugnu sempri alla finestra e viru a ranni civiltà
ca ha statu, unni Turchi, Ebrei e Cristiani si stringeunu la manu,
tannu si pinsava ca ?La diversità è ricchezza?
tempi di biddizza e di puisia, d'amuri e di saggezza
Zoccu ha statu aieri, oggi forsi ca putissi riturnari
si truvamu semi boni di chiantari
'Nta sta terra 'i focu e mari oggi sentu ca mi parra u cori
e dici ca li cosi stannu pì canciari

Chi ci aviti di taliari 'un aviti autru a cui pinsari,
almeno un poco di chiffari
Itavinni a ballari, ittati quattru sauti e nisciti giustu pì sbariari
Jù ci dicu ?Cù piaciri, c'è qualchi danza streusa ca vuliti cunsigghiari!??