Tano Testo

Traduzione di Tano bandiera italia

Testo Tano

Era saputu sentiri "Tanu mangiaminna"
pirchí so matri, Santina 'a Marchisa,
c'ha desi pi deci anni.
Cosa c'è di più bello e profondo dell'amore di una madre.

'Un viru l'ora c'agghiorna
sta casa è china di scuru e di raggia
stasira forsi 'ca torna
dopu tri ghiorna di caccia, di corna
putissi un gnornu vulari
senza catini e cammisi di stirari

Ma cunzamuci a tavola a Tanu
'ndo u salottu pirchí 'nda cucina c'è cauru
evitiamo domande ca è stancu
s'ha taliari u Gran Premiu e c'aggiuva 'u divanu

Matri Maria da 'a Spiranza
chi autru aiu a fari pa' aviri la Grazia
'na vita di penitenza
come una fiaba liggiuta 'a riversa
putissi un principe arrivari
cu 'na carizza mi facissi arruspigghiari...

Ma cunzamuci a tavola a Tanu
ca' ha accattatu tri lepri e 'na quagghia al mercato
entusiasti abbatemuci i manu
pe' sparari ci volunu forza e curaggiu

E cunzamuci a tavola a Tanu
'ndo u salottu pirchí 'nda cucina è lontano
entusiasti abbatemuci i manu
pi sparari ci vonnu pinnenti d'acciaio

E cunzamu sta tavola a Tanu
'ndo u salottu pirchí 'nda cucina c'è cauru
evitiamo domande ca è stancu
pe' sparari minchiati e di farisi lavari i mutanni
Tanu è stancu
Tano è stanco
Tano è stanco

laralara laralara laralara